Over mij

Anita_2sMijn werk is een weerslag van een continue studie van en fascinatie voor het menselijke lichaam in al zijn facetten en de innerlijke geest. Ik schrijf korte verhalen en romans en probeer sferen te vangen; interactie tussen mensen, of het falen hiervan. De keuzes die zij maken, of niet maken. Kleine momenten van ontkenning of erkenning: vele, vele tinten grijs zo ontastbaar als glinsterende stofdeeltjes zwevend in banen licht.

Ik ben een Nederlandse kunstenaar. Ik schrijf verhalen en maak tekeningen, alles geïnspireerd op u en ik, ons, het menselijke wezen. Ik bestudeer de mens, zijn skelet: de manier waarop de botten ten opzichte van elkaar draaien, bewegen, zo ontzettend ingenieus en boeiend.

In mijn werk schilder ik met fijn grafietstof en probeer met zilvergrijze tinten de plasticiteit van de huid schilderend te benaderen. Maar in mijn schrijven probeer ik ook het menselijk wezen te vangen, maar nu van binnen uit, zijn gedachtes, zijn gevoelsleven. Zoals ik zacht, schilderend het grafietstof de tinten van de huid laat volgen zo gebruik ik woorden om elk innerlijk detail te vangen.

Terwijl ik opgroeide in Ierland tijdens de jaren zeventig van de vorige eeuw, de meest beruchte jaren van het Noord-Ierse conflict, ontdekte ik dat niets zwart-wit is. Er zijn honderden tinten grijs, cirkelend om elkaar, sprankelend als kleine deeltjes tijdloos stof dansend door de lucht.

***

© Anita Salemink 2013. Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this blog’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to Anita Salemink with appropriate and specific direction to the original content.

1 thought on “Over mij

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s