Monthly Archives: July 2013

Gele rib

Er zat een oudere jongen in mijn klas, hij was een jaar of zestien. De kinderen zeiden dat hij Frank heette en ik geloofde ze, pas veel later begreep ik dat het kort was voor Frankenstein. Ze vertelde mij dat Frank achtergebleven was, ‘retarded’ noemden ze hem. Ze vertelde dat hij als zesjarige werd aangereden, op het drukke kruispunt voor de winkel op Main Road. Na het ongeluk groeide zijn lichaam gewoon door maar zijn hersens niet meer. Wij waren allebei lang, maar wat mij betreft stopte de vergelijking daar. Ik wilde helemaal niet zo lang zijn als hij en ik wilde vooral niet langer zijn dan de andere normale kinderen in mijn klas.

Onze meester vertelde dat God altijd je gebeden beantwoordt, en dat God ‘merciful’ is. Ik wist niet wat dat Engelse woord betekende, maar begreep uit de manier waarop hij dat vertelde dat het iets goeds moest zijn. Ik werd niet katholiek opgevoed, niet van huis uit, maar van God ontsnappen kon op school niet. Hij was overal. Ik paste me aan. Continue reading

Yellow Cords

I wore a yellow corduroy suit with red rain boots, really modern ones sent over from the continent by my grandmother, the shiny rubber reflected the sky and there was a piece of fake leather sewn on the top, from it dangled a shoelace. I could tie it in a bow if I wanted to; but, I liked it swinging about my legs freely as I walked. I knew that I stood out in those fashionable clothes; the other children wore brown and black. My mother said that the Seventies hadn’t started here yet.

There was an older boy in my class who was about sixteen. Everybody called him Frank, and at first I thought that that was his real name. Only much later I found out that it was short for Frankenstein. Children said he was behind, called him ‘retarded’. They told me that when Frank was six he was knocked down on the road. After that his body still grew but his mind didn’t. We were both tall, but as far as I was concerned the comparison stopped there. I didn’t want to be tall like him but most of all I didn’t want to be taller than the other normal children. Continue reading